Patiëntinformatie

De HuisArtsenPost bevindt zich in het Spaarne Gasthuis te Hoofddorp, naast de spoedeisende hulp. U kunt de HuisArtsenPost bereiken via de hoofdingang van het Spaarne Gasthuis tussen 07:00 – 21:30. Tevens is er een ingang (de entree van de spoedeisende hulp) aan de achterzijde van het ziekenhuis. Deze is 24 uur per dag open.

Bereikbaarheid

Kosten

De tarieven die gelden voor de HuisArtsenPost worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en worden vergoed vanuit de basisverzekering. Deze kosten (telefonisch consult, consult, visite) vallen niet onder het eigen risico. Aanvullend onderzoek om de diagnose te kunnen stellen (zoals uitgebreid bloedonderzoek of het maken van een röntgenfoto) vallen wel onder uw eigen risico, alsook medicatie die door de huisarts wordt voorgeschreven. Indien u wordt doorverwezen naar de SEH of een specialist, dan valt deze zorg ook onder uw eigen risico.

Per 1 juli 2020 gelden onderstaande tarieven:

Opname telefoongesprekken

Alle binnenkomende telefoongesprekken bij de HuisArtsenPost worden opgenomen. De opgenomen gesprekken worden gebruikt voor kwaliteitsdoeleinden en afhandelen van klachten. De opnames worden gedurende één jaar bewaard. De vastgelegde gesprekken  worden uiterst vertrouwelijk behandeld en vallen onder de geheimhoudingsplicht.

Terugkoppeling eigen huisarts

Als u contact heeft gehad met de HuisArtsenPost, dan ontvangt uw eigen huisarts op de volgende werkdag altijd een bericht over dit contact. In dit bericht staat waarom u contact heeft gehad met de HuisArtsenPost en het advies of de behandeling. Ook data en tijden en degenen met wie u contact heeft gehad zijn vermeld.

Signalering kindermishandeling

Op de HuisArtsenPost geven we extra aandacht aan de veiligheid en gezondheid van kinderen tot 18 jaar en zijn we alert op signalen van kindermishandeling. Dit gebeurt door het stellen van een aantal standaardvragen door de huisarts. Ook kan soms een kort lichamelijk onderzoek plaatsvinden. De arts zal uw kind vragen zich uit te kleden. Vervolgens bekijkt hij/zij uw kind op eventuele verwondingen. Het maakt daarbij niet uit of het kind binnenkomt met iets kleins of met ernstig letsel. Ook als het letsel klein en duidelijk zichtbaar is, kan het standaard onderzoek worden gedaan. Het onderzoek gebeurt door een arts en duurt maar een paar minuten. U mag tijdens het onderzoek bij uw kind blijven en de bevindingen worden altijd met u besproken. Bij het onderzoek kan de huisarts het vermoeden hebben dat het letsel van het kind een andere oorzaak heeft dan wordt verteld. Volgens landelijke richtlijnen zal de arts dan verder moeten kijken hoe het letsel is ontstaan. Het is mogelijk dat de huisarts zijn/haar zorgen daarover met u bespreekt. Mocht uit dit gesprek blijken dat er thuis of in de omgeving van het kind problemen zijn, dan kan er samen met u gekeken worden hoe er verder hulp geboden kan worden. Door gebruik te maken van deze methode hopen wij vroegtijdig probleemsituaties thuis of in de woonomgeving te signaleren. Zo kunnen we kinderen en hun ouders/verzorgers hulp aanbieden, bijvoorbeeld door te verwijzen naar geschikte hulporganisaties. De eigen huisarts wordt door ons geïnformeerd over het een contact met de HuisArtsenPost.

Dienstapotheek

Voor het afhalen van medicijnen die door de huisarts van de HuisArtsenPost zijn voorgeschreven, kunt u ’s avonds en in het weekend terecht bij de Dienstapotheek Spaarne Gasthuis.

Let op: als u ’s avonds na 18.00 uur, ’s nachts, op zondag of op een feestdag geneesmiddelen verstrekt krijgt in de apotheek, wordt het ANZ-tarief (Avond, Nacht en Zondag) berekend. Dit is een extra toeslag bovenop het standaard apothekerstarief en de kosten van het geneesmiddel.

Zie ook de website van de dienstapotheek. 

Hoofddorp

Haarlem

Op zaterdag zijn in Hoofddorp en Nieuw Vennep ook andere apotheken geopend.

Onze huisartsenpost is uitsluitend voor spoed

Indien u huisartsenzorg nodig heeft die niet kan wachten tot de eerst volgende werkdag van uw eigen huisarts.

  023 - 201 03 33

Wij vragen u áltijd eerst te bellen. Bij levensgevaar: bel 112.