Over HAP

De Huisartsenpost is onderdeel van Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer (SGH). Onder deze stichting vallen naast de HuisArtsenPost ook drie gezondheidscentra in Hoofddorp, welke eerstelijnszorg (huisartsenzorg, apotheekzorg, fysiotherapie) leveren.

Bij de HuisArtsenPost zijn 62 huisartsen aangesloten. De HuisArtsenPost levert spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren in een verzorgingsgebied van ongeveer 135.000 inwoners.

Raad van Toezicht

De SGH heeft een onafhankelijke raad van toezicht die toeziet op de wijze waarop de organisatie wordt bestuurd en de raad van bestuur met advies terzijde staat.

De raad van toezicht werkt volgens de principes van de governance code Zorg:

De raad van toezicht bestaat uit:

Raad van bestuur

De raad van bestuur (de directeur-bestuurder) bestuurt de stichting en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte onder toezicht van de raad van toezicht met in acht name van het bepaalde in de statuten.  

De SGH heeft een éénhoofdige raad van bestuur:

Jaarverslagen

Het jaarverslag van de HuisArtsenPost Haarlemmermeer kunt u hieronder downloaden.

Onze huisartsenpost is uitsluitend voor spoed

Indien u huisartsenzorg nodig heeft die niet kan wachten tot de eerst volgende werkdag van uw eigen huisarts.

  023 - 201 03 33

Wij vragen u áltijd eerst te bellen. Bij levensgevaar: bel 112.