Klachten

Als u gebruik maakt van de diensten van de huisartsenpost kan het voorkomen dat u een klacht heeft of ontevreden bent. Dat kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de wachttijd, op de behandeling, op de manier waarop u te woord wordt gestaan of op andere zaken. Wij vinden dit belangrijk om te weten.

Bespreek uw klacht 

Meestal leidt het tot een snelle oplossing als u rechtstreeks spreekt met degene die naar uw mening uw klacht of onvrede heeft veroorzaakt.

Een klacht indienen

Indien u er niet uitkomt met de veroorzaker van de klacht of onvrede, kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris. Deze stelt zich onafhankelijk en onpartijdig op en zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. Uw klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Klacht sturen

Klachtenfunctionaris Huisartsenpost Haarlemmermeer Waddenweg 1
2134 XL Hoofddorp

Andere mogelijkheden 

Als u er ook na bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u zich wenden tot de geschilleninstantie. De HuisArtsenPost is aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE), Postbus 8018 5601 KA Eindhoven. Telefoon 088 0229 100

Wat kunnen wij voor u doen?

Als u een klacht heeft ingediend, en als uw naam en adres bekend zijn, dan neemt de klachtenfunctionaris van de Huisartsenpost contact met u op. De klachtenfunctionaris kan voor u bemiddelen, met u samen naar een oplossing zoeken voor de klacht, of u adviseren over de stappen die u kunt nemen. Uiteraard wordt uw klacht strikt vertrouwelijk behandeld. Als het nodig is om uw klacht met één of meerdere medewerkers van de Huisartsenpost te bespreken, zal de klachtenfunctionaris u hiervoor toestemming vragen.