Privacy

De HuisArtsenPost is er voor dringende medische hulp die niet kan wachten tot uw huisarts weer bereikbaar is.

De HuisArtsenPost werkt samen met de Spoedeisende Hulp van het
Spaarne Gasthuis.

Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

tel: 023 - 224 23 22

Privacy Reglement

Alle afspraken rondom privacy staan in het Privacy Reglement. Het privacyreglement is gebaseerd op de Wet PersoonsRegistraties en de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst. Dit privacyreglement is aan te vragen bij de triagisten van de HuisArtsenPost.

Informatie over uw privacy

Indien u toestemming heeft gegeven voor inzage in uw medische gegevens, kunnen deze gegevens ingezien worden door de zorgverleners van de HuisArtsenPost die u behandelen. Als u die toestemming niet heeft gegeven dan is het belangrijk dat u zelf deze informatie aan de triagiste en de huisarts van de HuisArtsenPost geeft.

De medische gegevens zijn van wezenlijk belang om goede zorg te kunnen leveren. De waarnemend huisarts weet dan welke ziektes iemand gehad heeft, of iemand een allergie heeft of in behandeling is voor een bepaalde ziekte.

Als u niet wilt dat uw gegevens, of een gedeelte van uw gegevens, ingezien kunnen worden door een andere huisarts tijdens de waarneming, bespreekt u dit dat met uw eigen huisarts.

Geheimhoudingsplicht binnen de HuisArtsenPost

Alleen de hulpverleners die u behandelen mogen uw medische gegevens inzien. Zij hebben tegenover anderen een geheimhoudingsplicht. Ook de medewerkers die uw administratieve gegevens beheren en verwerken hebben een geheimhoudingsplicht.

Geheimhoudingsplicht tegen anderen

Alle medewerkers van de HuisArtsenPost hebben een geheimhoudingsplicht. Er wordt alleen informatie gegeven als u hiervoor toestemming geeft aan een medewerker van de HuisArtsenPost.

Inzagerecht

U heeft het recht uw gegevens te bekijken. U kunt aan uw huisarts vragen om inzage in dat gedeelte van uw dossier dat betrekking heeft op de zorgverlening van de HuisArtsenPost. Als u vindt dat deze niet juist zijn, dan kunt u uw huisarts verzoeken deze te verbeteren of te verwijderen. Dat kan ook als de gegevens op zich wel juist zijn, maar volgens u de registratie van die gegevens niet nodig is. Uw huisarts bepaalt uiteindelijk wat in het dossier wordt opgenomen.

Onderzoek

Soms geeft de HuisArtsenPost aan andere instellingen gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. De HuisArtsenPost geeft dan alleen geanonimiseerde gegevens.

Klachten

Als u vindt dat de HuisArtsenPost niet correct met uw gegevens omgaat, kunt u een klacht indienen. De HuisArtsenPost heeft een klachtenprocedure.

Verdere vragen

Als u nog vragen heeft over uw privacy binnen de HuisArtsenPost dan kunt u zich wenden tot een zorgverlener op de HuisArtsenPost of tot de directeur/bestuurder.

huisartsenpost haarlemmermeer huisartsenposthaarlemmermeer