Klachtenregeling

De HuisArtsenPost is er voor dringende medische hulp die niet kan wachten tot uw huisarts weer bereikbaar is.

De HuisArtsenPost werkt samen met de Spoedeisende Hulp van het
Spaarne Gasthuis.

Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

tel: 023 - 224 23 22

Informatie klachtenregeling

Als u gebruik maakt van de diensten van de huisartsenpost kan het voorkomen dat u een klacht heeft of ontevreden bent. Dat kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de wachttijd, op de behandeling, op de manier waarop u te woord wordt gestaan of op andere zaken. Wij vinden dit belangrijk om te weten.

Wat is een klacht?

Een klacht is een individuele uiting van onvrede of ongenoegen met een behandeling, bejegening of gedraging die als onjuist, onvoldoende of onterecht wordt ervaren. Een klacht kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de wachttijd, op de behandeling, op de manier waarop u te woord werd gestaan, op financiële aspecten of op andere zaken in de HuisArtsenPost.

Wat kunt u doen?

Bespreek uw klacht

Meestal leidt het tot een snelle oplossing als u rechtstreeks spreekt met degene die naar uw mening uw klacht of onvrede heeft veroorzaakt.

Een klacht indienen

Indien u er niet uitkomt met de veroorzaker van de klacht of onvrede, kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris. Deze stelt zich onafhankelijk en onpartijdig op en zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. Uw klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

U kunt zich ook direct wenden tot de klachtenfunctionaris. 

U kunt uw klacht sturen naar: Klachtenfunctionaris HuisArtsenPost Haarlemmermeer Waddenweg 1 2134 XL Hoofddorp of per e-mail sturen naar: klachten@haph.nl

Op vrijdag is de klachtenfunctionaris ook telefonisch bereikbaar op 023- 5540604.

Andere mogelijkheden
Als u er ook na bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u zich wenden tot de geschilleninstantie. De HuisArtsenPost is aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).

Voor meer informatie over de geschillenregeling en het indienen van een geschil kunt u terecht op de website van de SKGE . U kunt ook telefonisch contact opnemen of een brief sturen.
SKGE Postbus 8018,
5601 KA Eindhoven,
tel. 088 0229100

Wat kunnen wij voor u doen?

Als u een klacht heeft ingediend, en als uw naam en adres bekend zijn, dan neemt de klachtenfunctionaris van de HuisArtsenPost contact met u op. De klachtenfunctionaris kan voor u bemiddelen, met u samen naar een oplossing zoeken voor de klacht, of u adviseren over de stappen die u kunt nemen. Uiteraard wordt uw klacht strikt vertrouwelijk behandeld. Als het nodig is om uw klacht met één of meerdere medewerkers van de HuisArtsenPost te bespreken, zal de klachtenfunctionaris u hiervoor toestemming vragen.

huisartsenpost haarlemmermeer huisartsenposthaarlemmermeer